Over onze samenkomsten

Op zondag komen we bij elkaar om God te ontmoeten en samen Zijn naam te ​eren. Dit doen we door gebed en het zingen van liederen voor en over God. In de samenkomsten willen we van Hem leren hoe we in deze tijd christen kunnen zijn en hoe we meer en meer op Jezus kunnen gaan lijken (heiliging). We vieren dat wij zijn vrij gemaakt door Jezus Christus sterven en opstanding. En we ervaren met elkaar dat de Heilige Geest in ons woont.

Er is meer dan het zingen van liederen en gebed. We luisteren naar de preek die wordt gehouden over relevante en hedendaagse onderwerpen. Daarnaast vertellen we elkaar verhalen over hoe wij God ervaren in ons eigen leven. Er is altijd een moment in de samenkomst waarop we alles wat ons bezig houdt bij God kunnen brengen bij het ‘open altaar’. Een moment waar we tot rust kunnen komen en onze vragen, blijdschap en twijfels met God kunnen delen.

Als je meer wilt weten of vragen hebt, schiet ons dan aan of stuur een mail naar info@kvdnhaarlem.nl