Onze voorgangers

Daniël en Clementine Koper

Wij zijn Daniël en Clementine Koper. Getrouwd en trotse ouders van David (2010) en Joshua (2014). We zijn een actief gezin, houden ervan om er op uit te trekken, musea te bezoeken, te wandelen en in Frankrijk op vakantie te gaan.

We dienen de gemeente nu sinds januari 2018 als Pastor. We voelen ons bevoorrecht dat we het werk samen mogen doen. Het samenwerken heeft als voordeel dat we allebei onze eigen gaven en talenten in kunnen zetten in de gemeente. Ook onze ervaring vanuit verschillende vooropleidingen en werkvelden helpen ons om een breed scala van de gemeente te kunnen bedienen. Clementine heeft voor haar studie theologie en het werk in de kerk lang bij het Leger des Heils gewerkt, Daniel heeft naast het werk in de gemeente, een parttimefunctie aangehouden bij de politie.

Ons drukke leven met het werk in de kerk kan alleen maar standhouden als we goed in contact blijven met God. We nemen regelmatig de tijd om in rust en stilte Hem te zoeken in gebed en op andere manieren. Onze persoonlijke relatie met Jezus en ons geloof in God als vaste Burcht, heeft de roeping, die door anderen is bevestigd, sterker gemaakt. We genieten enorm van de gemeente en haar actieve leden en bezoekers.  

We hebben het verlangen om de komende jaren samen met de andere gemeenteleden/bezoekers de gemeente verder op te bouwen zoals is beschreven in onze missie en visie. We dromen hierin van een plaats die hedendaags, toegankelijk en levensveranderend is zowel voor leden/bezoekers die God kennen als voor hen die hier nieuwsgierig naar zijn. We geloven dat hierbij onder Gods leiding alles mogelijk is en zien er, samen met iedereen die daarbij betrokken is, naar uit welke verrassende wegen God hierin met ons wil bewandelen.

We zijn erg dankbaar met ons vernieuwde gebouw, dat een toegankelijke en hedendaagse uitstraling heeft en we zien uit naar de kansen die het ons biedt om onze visie meer te verwezenlijken.