Over ons


Wie wij zijn

De naam Kerk van de Nazarener zegt het al: we zijn een kerk waar de Man uit Nazareth centraal staat: Jezus Christus. Hem willen we zien als leidraad voor ons leven.

Wat is de kerk? Is de kerk het gebouw, of de predikant? Is de kerk de staf of de muziek? Is de kerk de activiteiten? Natuurlijk zijn dit allemaal goede zaken, maar deze dingen zijn niet de kerk. Als je al deze zaken weghaalt is de kerk er nog steeds. Waarom? Omdat jij er nog bent!

De kerk ben jij met een doel! De kerk ben jij met een missie, de kerk ben jij met een plan, waar God naar verlangt.

Een simpel plan:

  • Om vol te raken van God tijdens de dienst
  • Om geprikkeld te worden tijdens de huiskringen
  • Om je gaven en passie te gebruiken in je dagelijkse leven en
  • Om het evangelie door te geven aan de mensen die Jezus nog niet kennen.

Wij willen de kerk niet zien als een religieus systeem. We geloven in relatie, niet in religie. De kerk ben jij in relatie met God en met anderen. Heel belangrijk is het gemeenschapsleven. Kerk zijn we niet alleen op zondag, maar we willen 24/7 gemeente zijn. We hebben allerlei activiteiten, samen kerk zijn kan alleen samen.

Op zondag komen we bij elkaar om God te ontmoeten en samen Zijn naam te ​eren. Dit doen we door gebed en het zingen van liederen voor en over God. In de samenkomsten willen we van Hem leren hoe we in deze tijd christen kunnen zijn en hoe we meer en meer op Jezus kunnen gaan lijken (heiliging). We vieren dat wij zijn vrij gemaakt door Jezus Christus sterven en opstanding. En we ervaren met elkaar dat de Heilige Geest in ons woont.

Er is meer dan het zingen van liederen en gebed. We luisteren naar de preek die wordt gehouden over relevante en hedendaagse onderwerpen. Daarnaast vertellen we elkaar verhalen over hoe wij God ervaren in ons eigen leven. Er is altijd een moment in de samenkomst waarop we alles wat ons bezighoudt bij God kunnen brengen bij het ‘open altaar’. Een moment waar we tot rust kunnen komen en onze vragen, blijdschap en twijfels met God kunnen delen.

Als je meer wilt weten of vragen hebt, schiet ons dan aan of stuur een mail naar info@kvdnhaarlem.nl