Thema 2020

 

U bent mijn rots, mijn vesting,

U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van Uw naam.

Psalm 31: 4 

 

gebouw 2017

De naam Kerk van de Nazarener zegt het al: we zijn een kerk waar de Man uit Nazareth centraal staat: Jezus Christus. Hem willen we zien als leidraad voor ons leven.

Wat is de kerk? Is de kerk het gebouw, of de predikant? Is de kerk de staf of de muziek? Is de kerk de activiteiten? Natuurlijk zijn dit allemaal goede zaken, maar deze dingen zijn niet de kerk. Als je al deze zaken weghaalt is de kerk er nog steeds. Waarom? Omdat jij er nog bent!

De kerk ben jij met een doel! De kerk ben jij met een missie, de kerk ben jij met een plan, waar God naar verlangt.

Een simpel plan:

 • Om vol te raken van God tijdens de dienst
 • Om geprikkeld te worden tijdens de huiskringen
 • Om je gaven en passie te gebruiken in je dagelijkse leven en
 • Om het evangelie door te geven aan de mensen die Jezus nog niet kennen.

Wij willen de kerk niet zien als een religieus systeem. We geloven in relatie, niet in religie. De kerk ben jij in relatie met God en met anderen. Heel belangrijk is het gemeenschapsleven. Kerk zijn we niet alleen op zondag, maar we willen 24/7 gemeente zijn. Omdat te bewerken hebben we allerlei activiteiten, waarover op onze website te lezen is.

Wat is onze missiestatement?

Onze visie is om als gemeente een dynamisch, slagvaardig instrument te zijn in de handen van God om Zijn koninkrijk te bouwen en onze omgeving te beïnvloeden met Zijn goedheid en liefde. We willen een kerk zijn die gebouwd is uit levende stenen waar ieder tot Zijn doel komt. We streven ernaar Hedendaags, Toegankelijk en Levensveranderend te zijn.

Hedendaags:

 • We willen communiceren in de taal van deze tijd.
 • We houden diensten met duidelijke en actuele boodschappen van sprekers
 • We willen relevant zijn voor de wereld waarin wij leven, niet veroordelend maar zegenend.
 • We willen prikkelende activiteiten aanbieden.
 • We willen laten zien dat de bijbel en de christelijke beleving nog steeds bijzonder actueel zijn.

Toegankelijk:

We willen dat ieder zich welkom voelt door:

 • Een veilige sfeer te scheppen
 • Aantrekkelijke diensten
 • Vooral herkenbaar te zijn als een actieve christelijke gemeenschap in de Hedendaagse maatschappij

Levensveranderend:

 • Het aan de mensen bekend maken van het evangelie van Jezus Christus in de dienst en in onze eigen omgeving en uitgedaagd om te worden als Hem.
 • De Bijbel als leidraad voor een leven in relatie met God en een groei in heiliging.
 • Rekening houdend met de beweging van de Heilige Geest.
 • We willen hulp bieden waar dat nodig is.

We dromen van een Christengemeente waarin mensen bijeenkomen die God zeven dagen in de week gepassioneerd en oprecht dienen, en waar ook zoekers heel erg welkom zijn. Een gemeente waar jong en oud de ruimte krijgt het volle potentieel van gaven en talenten in te zetten voor het bouwen aan Gods koninkrijk.

We vinden dat liefde een werkwoord is, dus we zijn betrokken bij mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij. Hierbij richten we ons vooral op de Leidse Buurt (de buurt achter de kerk). 

We willen open zijn voor iedereen. U hoeft niet perfect te zijn om bij ons in de kerk te komen. Natuurlijk hopen we wel dat er iets met u gebeurt, zodat u anders naar buiten zult gaan dan dat u er in gekomen bent. We geloven namelijk dat als u werkelijk een moment van contact met God ervaart, u niet dezelfde zult blijven. U kunt dit het beste zelf komen ervaren.

Wees welkom!

Cookie beleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.