Thema 2020

 

U bent mijn rots, mijn vesting,

U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van Uw naam.

Psalm 31: 4 

Nieuws

 

 

Hieronder leest u de laatste ontwikkelingen binnen onze gemeente. 

 

58063293 84dc 4ab8 a1ff 91b29bc657df          Team Samenkomst.  Voorzitter: Jorim den Hertog. 

 Als we terugkijken op de afgelopen tijd zijn we ontzettend blij met hoe de samenwerking met Nehemia heeft uitgepakt. We hebben mooie diensten gehad, goede contacten gelegd en veel van elkaar geleerd. Het was erg leuk om samen te werken in de samenkomsten. We zijn heel voor de gastvrijheid van Nehemia en danken God dat Hij degene is die ons samenbindt.

Nu we onze eigen kerk weer kunnen gebruiken merken we wat een verschil de verbouwing heeft gemaakt. Het ziet er niet alleen prachtig uit, het geluid is ook nog eens beter afgesteld waardoor de muziek beter over komt. Naast alle mensen die keihard hebben gewerkt, met Ton voorop, willen we ook Peter de Vries extra in het zonnetje zetten voor het opzetten van het geluidssysteem.

Als we vooruitkijken en merken dat het al wat kouder wordt, kunnen we zeggen dat we al volop met Kerst bezig zijn. Het beloven weer prachtige diensten te worden waarbij met ieder een ander karakter. Op zondag 22 december is er een kindermusical gericht op kerst waarvoor de voorbereidingen al in volle gang zijn. Nodig zoveel mogelijk kinderen (en hun ouders uit) om dit mee te vieren. Op dinsdagavond 24 december is er een kerstavond gericht op mensen die niet zo vaak in de kerk komen. Het zal een laagdrempelig karakter hebben, met drama en bekende muziek, maar ook herkenbare kerstliederen. Op kerstochtend 25 december houden we een kerstzangdienst waarbij we vooral veel kerstliederen zullen zingen en Jezus danken voor zijn komst voor onze redding. Meer informatie volgt!

   819d1e29 7358 47db ae2f 77c72179f0f1 Team Algemene Zaken (AZ) Voorzitter Daniëlle van Heerden 

 De laatste vergadering van AZ was in september. We bespraken dat de begroting voor 2020 er weer aankomt. Alle teams leveren hun begroting in voor 2020.  Verder is AZ bezig met de verwerking van de persoonsgegevens volgens de wet op de privacy. Eind dit jaar zullen in het hele district de relevante gegevens verwerkt worden in het systeem . Leden en vrienden kunnen dan inloggen, hun geregistreerde gegevens bekijken en het kerkadresboek raadplegen. U hoort hier binnenkort meer over, omdat nog niet alle benodigde gegevens bekend zijn bij AZ. Met een invulformulier kunt u uw gegevens noteren, die dan verder worden verwerkt. 

Onze website werd door de gemeente oa als saaibestempeld (zie nieuwsbrief uitslag enquête communicatie binnen gemeente). Een nieuwe website is in de maak, maar dit neemt veel tijd nog. Wel is de website wat informatie betreft up to date, omdat de artikelen nu twee keer per jaar op actualiteit worden nagekeken en zo nodig aangepast. 

De enquête uitslagis inmiddels in de kerkenraad besproken en deze nieuwsbrief is een gevolg hiervan. Er is besloten om 1x per drie maanden een nieuwsbrief van de ontwikkelingen en plannen van de teams te laten uitgaan. 

Groene kerk: Daniëlle en Yvonne hebben de (uitverkochte) Groenekerken dagin Zwolle bezocht op 5 oktober. Hier bleek dat landelijk veel gemeenten bezig zijn met milieu, duurzaamheid en hoe hier als kerk concrete stappen in te nemen. Via lezingen en korte workshops konden we een hoop ideeën opdoen. Deze worden tzt aan de kerkenraad voorgelegd om te besluiten welke maatregelen wij in Haarlem kunnen nemen.  

Het blad Zoutkomt eind november weer uit. We zijn blij dat we bij de openingsdienst het speciale renovatienummer klaar hadden liggen. 

 telescope 122960 1280Visieteam. Voorzitter Daniel Koper

Het visieteam is het afgelopen half jaar druk geweest met de renovatie. Dit omvangrijke project was te groot om neer te leggen bij één van de teams binnen de kerk. Om deze reden heeft het visieteam de eindregie/verantwoordelijkheid van de renovatie op zich genomen. Vanuit het visieteam heeft Gina Wijsman (samen met Albert Zuyderduyn) zich vooral beziggehouden met de esthetische kantvan de renovatie en daarnaast een aantal praktische zaken op zich genomen. We zijn zeer dankbaar dat Ton Broek alsprojectleider op uitstekende wijze leiding heeft gegeven aan de dagelijkse aansturing en alle contacten met de verschillende ingehuurde werkers! 

Verder zijn vanuit het visieteam acties als het stoelenprojectopgestart en is zicht gehouden op de financiële kant en alle andere praktische zaken waar we mee te maken hadden zoals de gezamenlijke diensten in Heemstede (waar het samenkomstteam weer de lead in had). We hebben ervaren dat we hierdoor weinig tijd hebben kunnen besteden aan het verder vooruitkijken, wat toch de eigenlijke rol van het visieteam is. Nu deze fase van de renovatie bijna is afgerond, hebben we afgelopen bijeenkomst weer helemaal kunnen richten op vooruit kijken naar het komende jaar! We zien nu het gebouw weer klaar is gemaakt voor de toekomst genoeg kansen en mogelijkheden om geleid door de Heilige Geest verder te bouwen op de weg die God voor ogen heeft! 

 fb77f2b4 f705 4f10 9013 8bd019251374Educatie/Small groups. Voorzitters pastor Daniel Koper en pastor Clementine Koper

 De Small groups (voorheen kringen) hebben een mooi half jaar achter de rug. De drie bestaande groepen in Haarlem Centrum, Velserbroek en in de Zuiderpolder zijn doorgegaan! Sommige groepen draaien al vele jaren, wat door de deelnemers enorm wordt gewaardeerd! Daarnaast zijn er dit voorjaar vijf bijgekomen. De Fundamentengroep was eengroep gericht op mensen die een vervolg zochten na de Alpha cursus. Onder leiding van Wim Lutgerink is een vaste groep wekelijks in de kerk bij elkaar geweest. Zij hebben met elkaar gegeten en een boekje behandeld. Aan deze groep deden zowel mensen van binnen als van buiten onze gemeente mee. 

De Parenting Coursewas ook een tijdelijke groep die rond het thema ouderschap/opvoeden 6 keer bij elkaar is geweest bij Bram en Lise thuis. Wat de avonden extra bijzonder maakten is dat er ook twee ouders zonder gelovige achtergrond zijn aangesloten! We sluiten de Parenting Group begin november af met ook de kinderen en partners erbij! 

Andere nieuw gestarte groepen zijn deTuingroeponder leiding van Theo en de Small Group Creaonder leiding van Jeanine en Anne. Deze twee groepen zijn het afgelopen half jaar tweewekelijks op de maandagochtenden bij elkaar geweest. De Seniorenkring(aanvullend aan de seniorenochtenden iedere 4edonderdag van de maand) heeft moeten besluiten (tijdelijk) te stoppen omdat de groep te klein was. Helaas waren er ook nog geen aanmeldingen voor de Prayer Course,maar hopelijk kunnen we ook deze tijdelijke groep  op een later moment weer starten. Naast deze grotere small groups zijn er ook een drietal Triadesactief. Dit zijn groepjes van drie  mannen of drie vrouwen die regelmatig bij elkaar komen om elkaar te bevragen en met elkaar tebidden.

We zijn dankbaar voor alle groepen die er zijn en die er (tijdelijk) zijn geweest. We hopen dat er komend jaar weer nieuwe (tijdelijke en/of thematische) groepen kunnen starten! We zijn in elk geval voornemens om vanuit de landelijke Alphacampagne komend voorjaar een Mariage Courseaan te kunnen bieden voor echtparen. Ook is het verlangen om komend voorjaar ook weer een nieuwe Parenting Course te kunnen starten. Nieuwe ideeën en ook aanmeldingen zijn altijd welkom! We zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat betreft andere educatie, zoals onderwijs, willen we komende tijd onderzoeken welke wensen en mogelijkheden er zijn om op dit gebied activiteiten te starten. Hier komen we op een later moment op terug.

  8b3b5025 6dd4 43f2 b87d 7971773476a8NJI. Voorzitters John en Prisca Harinck. 

Er is niet veel veranderd sinds de vorige keer dat we een update gaven. Prisca en John gaan wekelijks op vrijdag avond naar Zaanstad om leiding te geven aan een super enthousiaste groep tieners. Totaal zijn er ongeveer 50 per avond in de gemeente Zaanstad. De groep die wij onder onze hoede hebben bestaat sinds  de zomer uit ongeveer 9 tieners. Er is dit seizoen een jongste groep gestart die bestaat uit 14 super enthousiaste tieners. Jouke de Vries is daar onderdeel van en rijdt wekelijks met John en Prisca mee. Hij heeft het erg naar zijn zin en het is goed om te zien dat hij erg betrokken ouders heeft die hem 100% stimuleren om wekelijks naar de jeugd te gaan. Behalve Jouke zijn er geen tieners binnen de KvdN Haarlem die een jeugdavond bezoeken. 

Het belangrijkste voor de agenda van de kerkenraad is dat dit het laatste jaar is voor Prisca en John. Zij hebben in beginsel toegezegd voor 2 jaar in Zaanstad actief te zijn. Met de aankomende veranderingen in hun gezin ziet het er niet naar uit dat zij in september verder gaan. Dat betekent dat er gezocht moet worden naar nieuwe jeugdleider(s) in onze gemeente. 

De invulling van die rol zal besproken moeten worden met degene die dat wil gaan doen. Het zou erg jammer zijn als we niemand vinden, want dit betekent dat we niet meer wekelijks naar Zaanstad gaan en ook in Haarlem niets georganiseerd wordt.  

Alles bij elkaar een gebedspunt dus!

849fdb14 6743 4b8b 97c5 dc3b6b0d7cb5Netwerk. Interim voorzitter pastor Daniel Koper. 

Het Netwerkteam heeft het afgelopen jaar zonder onze bevlogen voorzitter Ton Broek gedraaid. Ton is door de Kerkenraad het afgelopen jaar vrijgesteld van zijn normale werkzaamheden binnen de Kerkenraad om zich helemaal bezig te kunnen houden met de renovatie.

Met de andere kernteamleden (Fred Gude, Theo de Zwart, Aldert de Vries en Daniel Koper) is een nieuw plan uitgewerkt om het gavengericht werken en de daarbij behorende Netwerktraining een nieuwe impuls te geven. In dit kader is een avond voor leiders binnen de gemeente georganiseerd om hen mee te nemen en voor te bereiden op hun rol binnen het Netwerkproces. Daniel heeft recent in zijn preek het belang van gavengericht werken behandeld in de prediking en aansluitend gaat er eind oktober weer een Netwerktraining starten. Er zijn inmiddels al 7 aanmeldingen en daarnaast 3 mensen die graag mee willen doen als een volgende training start. Erg bemoedigend! 

Wilt u meer informatie of zich opgeven voor een training? Dat kan altijd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

c0c2b8c5 c784 470b a2ad f054d4dccaa7 Team Facilitair.  Voorzitter Ron Dolfing. 

Het moge duidelijk zijn dat facilitair zich het afgelopen half jaar intensief heeft ingezet voor de renovatie van ons gebouw. Het resultaat mag er zijn. Daar zijn we dankbaar voor.

Nog steeds vinden er werkzaamheden plaats die het gevolg zijn van de renovatie, onze klusgroep is daar nog steeds druk mee. Daarnaast spelen natuurlijk nog de dingen die gewoon doorgaan, onze energievoorziening b.v. We hebben het afgelopen jaar zo’n 2200 Kw/h meer opgewekt dan ons verbruik, dankzij onze zonnepanelen. 

Het inruimen van de spullen uit de opslagcontainer en vooral het afstoten van de spullen welke niet meer gebruikt worden of waar geen plaats meer voor is, is het volgende project wat binnenkort van start gaat.

De parkeerplaats is uitgebreid en in gebruik, dus de investering die daar aan besteed is wordt nu stukje voor stukje terugbetaald.

Plannen worden gemaakt over de herinrichting van onze entree.

De tuin direct achter ons gebouw heeft een metamorfose ondergaan en kunnen we al enige tijd van genieten dankzij onze tuingroep die wekelijks onderhoud pleegt.

Onze zgn. evenementengroep heeft zich al menig keer van hun beste kant laten zien in de activiteiten/evenementen in ons gebouw. Zij verzorgen nl. de catering en aankleding van de te gebruiken ruimten in ons kerkgebouw. Zij nemen ook initiatieven voor nieuwe activiteiten. Daar hoort u t.z.t. meer over.

Tot slot hecht ik er belang aan te zeggen dat ik enorm dankbaar en trots ben, op de genoemde groepen, die zich intensief inzetten voor het welzijn van ons allen.

 c1caddb7 f57e 4662 bb36 ba37398348e8Team Outreach. Interim voorzitter pastor Clementine Koper. 

Binnen team Outreach bespreken we allerlei zaken die met zending te maken heeft, veraf of dichtbij. Van de impactweek in Haarlem tot hulp bij rampen via NCM. Ook de collectes WEF en Albastenfonds komen voorbij. De laatste tijd zijn we bezig met een aanvraag van iemand die via M-Power ( zie Zout mei 2019) naar een zendingsproject wil. De aanvraag loopt nog, we zijn bezig met het plannen van acties en het helpen met het vinden van sponsors voor financiële steun. Daarnaast draagt team Outreach zorg voor de communicatie tussen de zendeling en de gemeente.

   zorgTeam Zorg voorzitter Jan Boendermaker

Binnen het team Zorg zijn vier groepen actief: Gebedsschakel, 
Ziekenbezoekteam, Diaconie en Pastoraat.Deze keer alleen verslag van het Pastoraat.Binnen het pastoraal team hebben we besproken hoe we de drempel om 
pastorale hulp te vragen, kunnen verlagen.
Verder willen we mensen die een moeilijke weg gaan (bijvoorbeeld een 
verslaving hebben) kunnen ondersteunen met een buddy.
We willen graag het pastorale team uitbreiden.
Om het (werk van het) pastoraal team onder de aandacht van de gemeente 
te brengen willen we voor de gemeente thema-avonden organiseren over 
actuele onderwerpen als bijvoorbeeld eenzaamheid.

Cookie beleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.