Small Groups

Naast onze zondagse samenkomsten komen we als gemeente ook door de weeks bij elkaar. Naast de tieneravonden, ochtenden voor de senioren en allerlei Open Kerk activiteiten hebben we Small Groups. Small Groups zijn groepen van 3 t/m ongeveer 12 mensen die meestal twee wekelijks samenkomen bij elkaar thuis of in de kerk.

Discipelschap, ontmoeting en Bijbelstudie staan centraal bij Small Groups. Er zijn verschillende soorten Small Groups. Een aantal komt rondom een thema bij elkaar, bijvoorbeeld rondom opvoeding of gebed. Daarnaast is er een Small Group die samen werkt in de tuin en in de pauze de Bijbelstudie bespreekt.

Onderdeel van de Small Groups zijn de Triades. (groepen van 3 mannen of 3 vrouwen die elkaar bevragen, bemoedigen en voor elkaar bidden) Ben jij geïnteresseerd en zou je graag willen meedoen met een Small Group?

Wij zijn bereikbaar via mail op: smallgroups@kvdnhaarlem.nl