Senioren Ochtend

Als gemeente zijn we gezegend met een groot aantal jeugdigen in ons midden. Maar ook de minder jeugdigen zijn goed vertegenwoordigd en daar zijn we zeer dankbaar voor! Hier leest u meer over onze senioren en de ochtenden speciaal voor hen.

Maandelijks komen we als ouderen bijeen om elkaar te ontmoeten en wel en wee te delen, met elkaar bij de piano (oudere) liederen te zingen, voor elkaar te bidden en met elkaar een Bijbelgedeelte te overdenken.  

De ochtenden vinden altijd plaats in de kerk op de tweede donderdag van de maand van 10.30 uur tot 13.00 uur. We beginnen met koffie en iets lekkers. Daarna zingen en de meditatie. Aan het eind van de ochtend hebben we met elkaar een lunch.

We genieten enorm van dit onderlinge contact en iedereen is van harte welkom om bij ons aan te schuiven, ook al bent u van een andere gemeente of als u nog zonder kerkelijke binding bent!

De data van de seniorenochtenden zijn te vinden in de agenda op deze website. Meer informatie kunt u ook verkrijgen via senioren@kvdnhaarlem.nl.

Senioren-pastor Ruud Blom is tijdens de bijeenkomsten aanwezig voor informatie, advies of een persoonlijk gesprek. Ook bezoekt hij regelmatig, soms samen met zijn vrouw Renie, de senioren thuis. Aarzel niet om bij ziekte of ziekenhuisopname contact met hem op te nemen.