Gebed is de kurk waarop de gemeente drijft. Wij willen een gemeente zijn die dichtbij de Vader leeft en ook veel met hem spreekt door gebed. Dat doen we op verschillende momenten. Zondagochtend voorafgaand aan de dienst, woensdagochtend om 7 uur is er een mannengebed in de kerk. Maandelijks is er een gebedsavond in de kerk van 19.30 tot 20.45. Deze zijn voor iedere geïnteresseerde vrij toegankelijk. Zie voor de data de kerkagenda.

Daarnaast is er na de kerkdiensten altijd tijd voor gebed met onze mensen van het ministrygebed. Zoals je ziet neemt gebed een belangrijke plaats in voor ons. Bidden is meer dan een gebed opzenden, het is in relatie zijn met God, dankzij Jezus.