Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn

Zondag 10 april | Tekst: Mattheus 6: 19-24 | Spreker: Hans Bleker

Vergelijkbare Posts